SVEĆENICI IZ ŽUPE

  1. SVEĆENICI RODOM IZ ŽUPE DRAČEVO

(Tekst preuzet iz rukopisa don Ive Šutala)

 Msgr Petar Rajič, nadbiskup, apostolski nuncij i naslovni nadbiskup Sarsenteruma – porijeklom iz župe Dračevo. Otac Liberan rođen je u Doljanima, dok je msgr Petar rođen u Torontu 1959. Filozofsko-teološki studij završio u Sarajevu, za svećenika zaređen 1987. Studij diplomacije završio u Rimu, a od 1919. apostolski je nuncij u Litvi, Estoniji i Latviji.[1]

Don Petar Marković – rođen u Dračevu 1864., bogoslovne nauke završio u Zadru gdje je za svećenika zaređen 1888. Preminuo 1890. u Prenju.[2]

Don Ivan Rajič – rođen u Dračevu 1866. Filozofsko-teološki studij završio u Zadru. Za svećenika zaređen 1890. Preminuo 1945.[3]

Fra Dinko Maslać – rođen 1937. u Sjekosama. Filozofsko-teološki studij završio u Visokom i Sarajevu. Za svećenika zaređen 1962. Preminuo 2020.[4]

  1. SVEĆENICI ROĐENI U DRUGIM ŽUPAMA A ODRASLI U ŽUPI DRAČEVO

 Don Petar Bulum – rođen 1918. na Kolojanju (župa Hrasno), djetinjstvo proveo u Dračevu. Preminuo u Los Angelesu 1994.[5]

Pater Vinko Maslać, isusovac – rođen 1959. na Borutu. Djetinjstvo proveo u Višićima. Trenutačno na službi u Dubrovniku.[6]

Don Ivo Šutalo – rođen 1964. u Deranima (župa Hrasno), s roditeljima odselio u Višiće 1980. Trenutačno župnik u Čeljevu.[7]

Don Nikola Menalo – rođen 1975. u Cerovu (župa Hrasno), nakon što je obitelj preselila, osnovno školovanje započeo u Višićima 1982. Trenutačno u Mostaru kao generalni vikar Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije.[8]

[1] hr.wikipedia.org/wiki/Petar_Rajič (20. ožujka 2022.)

[2] R. PERIĆ, Da im spomen očuvamo, str. 206-208.; R. PERIĆ, Kriste, budi im život ti, str. 120.

[3] R. PERIĆ, Da im spomen očuvamo, str. 209-211; isti, Kriste, budi im život ti, str. 163.

[4] hr.wikipedia.org/wiki/Dinko_Maslac (20, ožujka 2022.)

[5] R. PERIĆ, Kriste, budi im život ti, str. 56.

[6]Stjepan Batinović, svećenik vjere, Mostar: Cnak 2014. str. 303-305.

[7]Duhovna zvanja u Šutala, Mostar: Crkva na kamenu 2021., str. 138-151.

[8]Stjepan Batinović, svećenik vjere, Mostar: Crkva na kamenu 2014., str. 335-338.