Prilozi ispod su župni glasnici poredani kronološki prema broju:(klikom na oznaku željeni glasnik se otvara) GLASNIK, DRAČEVO, BR. 1, 2022. GLASNIK, DRAČEVO, BR. 2, 2022. GLASNIK, DRAČEVO, BR. 3, 2022. GLASNIK, DRAČEVO, BR. 4, 2022. GLASNIK, DRAČEVO, BR. 5, 2023....

read more