ŽUPNA CRKVA

Osnovni građevinski zahvati u župi

Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije građena je prema nacrtu fra Pija Nuića 1967.-1970., blagoslovljena 13. rujna 1970., sve pod vodstvom župnika don Jakova Bagarića (1953.-1981.).[1]

Župni stan: građen od 1966. do 1969. god., kada je za Božić župnik don Jakov uselio u njega. U sklopu župnog stana sagrađena je i vjeronaučna dvorana u prizemlju.[2]

Pod vodstvom župnika don Joze Ančića (1988.-1991.) promijenjena krovna konstrukcija župne crkve i udaren krov od bakrenog lima; preuređen zvonik i pokriven bakrom, započeta gradnja nove kapele u Sjekosama.[3]

Pod vodstvom župnika don Đure Bendera (1991.-2002.) i uz stručnu pomoć dr. don Vjeke Bože Jaraka župna crkva je 1995. doživjela potpunu unutarnju obnovu. Najprije su unutarnji zidovi izolirani i obojeni a potom urešeni vrijednim umjetničkih slikama, reljefima i mozaicima kako prostor u prezbiteriju tako i zidovi crkve, a u pitanju su vrsni hrvatski slikari i kipari: Zlatko Šulentić, Blaženka Salavarda, Franjo Dolenec, Đurđica Gudlin Zanoški, Šime Vulas, Josip Poljan i drugi.[4]Kako je župnik don Vinko Raguž (2012.-2022.) ponovo kompletno obnovio župnu crkvu iznutra i izvana, 2020.-2022., ova umjetnička djela su uklonjena da bi se dobila potpuno nova fizionomija unutarnjeg izgleda oltarišta i kompletne crkve. Spomenimo još da je pod don Đurinim vodstvom kompletno obnovljena filijalna crkva u Doljanima, te potpuno završena nova filijalna crkva u Sjekosama 1995.,[5] kao i kapela u Višićima 2000-te g.[6]

Dijelovi župnog stana obnovljeni su 2000./2001. g. također za župnika don Đure Bendera.[7]

Pod vodstvom župnik don Ivana Kordića (2002.-2008.) uređen je parking ispred župne crkve, udarena ulazna kapija s magistrale u crkveno dvorište, te uklonjena stara i sagrađena nova kapela sv. Nikole u Dračevu (s mrtvačnicom), koju je projektirao inženjer Stanislav Kale. Sa stare kapelice na novu stavljeno zvono 1. travnja 2006., pokrivena 3. lipnja 2006., kapela dovedena u uporabu ali nije u potpunosti dovršena.[8]

Župna dvorana pod vodstvom don Ivice Borasa (2008.-2011.) dograđen je uz istočni bok crkve 2009.;[9] nastavljeni neki dodatni radovi oko nove kapele sv. Nikole u Dračevu.

Pored filijalne crkve u Doljanima, na Dubini, pod vodstvom don Ivice Borasa, prošireno dvorište, sagrađen vanjski nepomični oltar i kamena Gospina špilja. Oltar, špilju i Gospin kip blagoslovio je biskup Ratko Perić za Malu Gospu 2009.[10]

Za župnika don Vinka Raguža (22012.-2022.) najprije je uređeno dvorište ispod župne kuće i proširen parking; 2015. godine potpuno je obnovljena, proširena i dorađena župna kuća, te podignuto potkrovlje; godine 2019. preuređen je i ofarban zvonik te u vrhu udaren sat sa sve četiri strane, dok je 2020.-2022., za 50-tu godišnjicu izgradnje i blagoslova župne crkve (1970.-2020.), crkva iznutra i izvana potpuno obnovljena.[11]

Preuređeno i rekonstruirano oltarište: postavljen novi masivni kameni oltar ovalnog oblika; kameni stalci za svijeće ispred oltara; novi kameni sedes u polukružnom obliku uza zid iza oltara; udareno novo kameno stepenište prema oltaru elegantne vijugave linije; s lijeve strane oltara (gledano iz prezbiterija) izrađen ambon s ugrađenom skulpturom sijača; s desne strane oltara je tabernakul udubljen u zid crkve s bijelim okruglim vratašcima u obliku hostije, a iznad njega na površini zida izrađen lik bl. Alojzija Stepinca sa svojim narodom. Iznad oltara, prema nebu, ugrađena je vitka skulptura lebdeće Gospe na nebo uznesene, zaštitnice i posebne zagovornice župe Dračevo. Iznad oltara ugrađeni su posebni skriveni reflektori koji osvjetljavaju cijelo oltarište.

Preuređena i rekonstruirana unutrašnjost crkve: zidovi crkve finirani i ofarbani, na bočnim zidovima urađeni novi polukružni prozori, zidovi ukrašeni novim postajama Križnoga puta, urađen pod s novim kamenim pločama, postavljene nove tapecirane klupe od hrastovine s pomičnim klecalom (dvije trećine klupa), ugrađene dodatne klupe uz lijevi i desni zid crkve cijelom dužinom, postavljen novi klima uređaj s grijanjem i hlađenjem; dno crkve preuređeno unutarnjim ostakljenim atrijem s vratima i prozorima, postavljena nova kamenica za blagoslovljenu vodu te urađena prostrana ispovjedaonica uz ulazna vrata. Na stropu crkve postavljena je velika akustična panel ploča na cijeloj dužini i širini crkvenog plafona koja je riješila akustiku unutar crkvenog prostora, što je bio veliki problem ove crkve u kojoj je sve odzvanjalo dok se slavila sveta Misa. Narod bi govorio: „Ništa se ne razumije!“  Ovom akustičnom pločom riješen je krucijalni dugotrajni problem akustike: sada se sve čuje i razumije!

Obnovljena vanjska fasada župne crkve: cijela vanjska fasada crkve, sa sve četiri strane finirana je i obojena u bijelu boju; ispred ulaznih vrata postavljena nova nadstrešnica koje dosada nije bila te obložena prirodnim kamenom; cijela prednja fasada crkve obložena je prirodnim klesanim kamenom iz Dabrice. Crkva izvana i iznutra ima potpuno novi, bolji, ljepši i atraktivniji izgled. Rekli bismo: ima se što vidjeti kada prođeš pored crkve u Dračevu! Nakon ove obnove crkva je iznutra i izvana dobila novo lice, novu fascinantnu unutarnju i vanjsku fizionomiju.

Posveta župne crkve uz 50-tu obljetnicu gradnje – 2020. g.

Župnik don Vinko Raguž upriličio je posvetu novobnovljene župne crkve u Dračevu u povodu 50. godišnjice njezine izgradnje, tj. blagoslova (1970.-2020.). Pozvao je biskupa Ratka Perića koji je predvodio svetu Misu na uočnicu Velike Gospe, u petak 14. kolovoza 2020. u 18.00 sati, tj. u sklopu devetnice ili trodnevnice u čast Velikoj Gospi, zaštitnici župe.

Biskup je u Misi izmolio posvetnu molitvu nad vodom i njome blagoslovio narod i zidove crkve kao i sam oltar, te uputio svoju pastirsku riječ narodu. Nakon propovijedi ugrađene su moći rimskih mučenika sv. Krescencija i Maksima koje je 9. studenog 1955. darovao biskup splitski, msgr. Frane Franić, a čuvale su se u oltaru crkve sv. Nikole u groblju u Dračevu. Uz biskupa Ratka i župnika don Vinka u koncelebraciji su sudjelovali svećenici: Ivan Štironja (danas biskup kotorski), Antun Pavlović, Dragan Filipović, Ilija Petković i Ivo Šutalo.

Vjernički narod je u sabranosti i s velikim zanimanjem pratio svetu Misu, jer posveta crkve jedinstven je događaj u župi. Lijepim liturgijskim pjesmama Svetu Misu pratio je zbor mladih župe Dračevo.[12]

[1]„Iz naše okolice… Dračevo“, u: Dumo, 11-1970, str. 73.

[2]R. PERIĆ, Kriste, budi im život ti, str. 34.

[3]JOZO ANČIĆ, Statistika vjerskog života u župi za godinu 1989.,br. 6/1990, od 18. siječnja 1990.

[4]„Slavlje Velike Gospe u Dračevu i nova crkva u Sjekosama“, u: Crkva na kamenu9-10/1995., str. 10;  Hrvatska moderna umjetnost u Humu i Zahumlju, Popovo i Hrasno, Dubrave i Luke, Čapljina: Založba Kralja Tomislava, 2020., str. 64-65.

[5]„Slavlje Velike Gospe u Dračevu i nova crkva u Sjekosama“, u: Crkva na kamenu, 9-10/1995, str. 10.

[6] „Višići sagradili novu crkvu u čast sv. Anti“, u: Crkva na kamenu, 7/2000., str. 6.

[7]ĐURE BENDER; Izviješće BOM-u o vjerskom stanju u župi za 2001. godinu, br. 16/2002., od 16. siječnja 2002.

[8]IVAN KORDIĆ, Izvještaj o važnijim događajima u župi za 2005. godinu, br. 11/2006, od 12. siječnja 2006.; I. KORDIĆ, Izvještaj o važnijim događajima u župi za 2006. godinu, br. 8/2007., od 16. siječnja 2007.

[9]IVICA BORAS, Izvješće BOM-u o vjerskom stanju u župi za 2009. godinu, br. 16/2010, od 15. siječnja 2010.

[10] I. BORAS, isto.

[11]„Posveta župne crkve u Dračevu“ u: Crkva na kamenu, 10/2020., str. 9-10. Obnovu crkve u Dračevu smo i sami pratili.

[12]„Posveta župne crkve u Dračevu“ u: Crkva na kamenu, 10/2020., str. 9-10.