RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI 2023/24

RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI 2023/24

Srijeda, 27. 12. Misir, od ceste do Drage Raguža (Vidojevog)

Četvrtak, 28. 12. Misir, od Mladenke Raguž (Anđelkove) do kraja

Petak,  29. 12.  Skočim, od Zvona do Staze Ivanković

Subota,  30. 12. Skočim, od Tonće Menala do Majde Falak

Nedjelja,  31. 1. Blato i Sjekose

Utorak, 2. 1. Skočim, od Majde Falak do kraja

Srijeda, 3. 1. Uz cestu, od mosta do skretanja za groblje

Četvrtak,  4. 1. Uz cestu, put prema groblju do Zdravke Juras

Petak, 5. 1. Uz cestu, od Zdravke Juras do Čeljeva

Subota, 6. 1. Dračevo, od mosta  do mosta

Nedjelja, 7. 1. Dračevo – Vrelo

Ponedjeljak, 8. 1. Dračevo od mosta do kraja

Utorak, 9. 1. Krupa, Maslać, Gadžić…

Srijeda, 10. 1. Doljani, sa Dubine staro selo do Oršulića

Četvrtak, 11. 1. Doljani, od Šimića do kraja