ŽUPNI OGLASI ZA 1. KORIZMENU NEDJELJU

 

RASPORED ŽUPNOG VJERONAUKA

U subotu, 4. 3. 2023:

– 9:00 h – 4. razred (Prvopričesnici),

  1. razred,, 2. razred, 3. razred

– 9:45 h – Ministranti i Zbor

– 10:30 h – 9. razred (Krizmanici)

U subotu, 11. 3. 2023.:

– 9:00 h – 4. razred (Prvopričesnici),

  1. razred,, 6. razred, 7. razred i
  2. razred.

– 9:45 h – Ministranti i Zbor

– 10:30 h – 9. razred (Krizmanici)

 

POKORNIČKO HODOČAŠĆE

Liturgijsku pripravu za prvu korizmenu nedjelju u Hrasnu, 27. 2. 2023., imaju župe Dračevo, Čeljevo i Hrasno. Naši župljani mole dio postaja Križnoga puta.

 

NAŠI NOVOKRŠTENICI

U subotu, 18. 2. 2023. kršten je Emanuel Buljubašić, sin Renata i Antee r. Dragićević. Rodio se 22. 12. 2022. Kum mu je Bonaventura Rebac, a krstitelj don Krešo.

 

UREĐIVANJE CRKVE

U subotu, 4. 3. 2023. (Uz cestu): Nikica (Ilija) Martić, Nikica (Martin) Ivanković, Ivica (Jozo) Maslać, Mato (Đure) Maslać.

U subotu, 11. 3.  2023. (Uz cestu): Božo (Damjan) Malić, Mirjana (Mirkova) Porobija, Dominik (Marko) Blažević, Pero (Nikola) Maslać.

Nakon završenog naselja Skočim, crkvu sada uređuju obitelji Uz cestu. Zahvaljujem onima koji su uredili crkvu prošli put.

POMOĆ STRADALIMA U POTRESU U TURSKOJ I SIRIJI

Za pomoć stradalima u potresu u Turskoj i Siriji prikupili smo 2.100,00 Eura (ili 4.100,00 KM). Cjelokupan iznos predan je Biskupijskom caritasu u Mostaru, 22. 2. 2023. Zahvaljujem svim župljanima koji su dali svoj prilog za ove postradale.

 

NAŠI DAROVATELJI

Za crkvu (KM): Mario Jurica (+Mate) 150, Ivica Menalo 100, Cvitan Njavro 200, Ljilja Bulum 100, Blagica Maslać 60, Jure Maslać 50, Martin Šutalo 100, Ilija Rajič 50, Srećko Ivanković 100, Pero (Joze) Knežević, Ivan Raič 100, Vidoje Raič 80, Slaven Cvitanović 100, Dragan i Ivona Pervan 40, Stanko Blažević i djeca 100, Od sprovoda + Željane Blažević 200, I. R. 50, Danica Bulum 50, Žarko Raič 100, Josip-Antun Rajič 200, Martin Jurković 100, Kata Udženija 200, Jure Mrvalj 50, Marijo Krešić 100, Ivica Palameta 100, Vlado Krešić 100, Anto Mlikota 60, Drago Oršolić 50, Andrija Oršolić 100, Ilija Rajič 50, Frana Falak (+Zdravka) 50, Danica Trlin 100, Ljubo Jurica 150, Tonko Bulum 100.

Za crkvene klupe (KM): Ilija Krešić 100, Jure Mrvalj 50.

Caritas i Paket ljubavi – (KM): Vinko Rajič 50, Mila Maslać 10, Zora Menalo 40, Ilija Blažević 10, Stanislav Raič 50, Mario Maslać 20, M. B. 20, Jordan Cvitanović 20, Boža Krešić 10, Raič Ivan 20, Janja Jurković 10, Ilija Rajič 20, Mara Matuško 20, Martin Jurković 10, Martin Vuletić 5, Drago Oršulić 20.

Redovina (KM): Jozo Rašić 200, Milan Juras 50, Ivan Raič 50, Nikola Maslać 100, Slavo Doko 50, M. L. 100, Dragan Šutalo 50, Petar Menalo 100, Pero Maslać 50, Vinka Ivanković 100, Ivica Menalo 100, Cvitan Njavro 50, Ana Ivanković 50, Ljiljanka Bulum 50, Blagica Maslać 50, Milenko Maslać 50, Mario Maslać (Nikin) 100, Jure Maslać 50, Martin Šutalo 100, Ljubica Škegro 100, Željana Škegro 100, Ilija Rajič 50, Srećko Ivanković 50, Pero Knežević (Jozin) 100, Ivan Raič 80, Vidoje Raič 80, Slaven Cvitanović 100, Stanko Blažević i djeca 100, I. R. 50, Žarko Raič 50, Vide Maslać 60, Josip-Antun Rajič 100, Martin Jurković 80, Kata Udženija 50, Jure Mrvalj 50, Martin Vuletić 100, Ivica Palameta 100.

 

NAŠI POKOJNICI

– U četvrtak, 2. 2. 2023. preminula je Ruža Rajič (udova +Mate). Rodila se 13. 11. 1965. u Vininama. Pokopana je u groblju Dračevo, 3. 2. 2023. Sprovodne obrede vodio je don Krešo Puljić, župnik.

– U ponedjeljak, 13. 2. 2023. preminula je Željana Blažević (Stankova). Rodila se 14. 7. 1962. u Šibeniku. Pokopana je u groblju Višići, 17. 2. 2023. Sprovod je vodio don Ivo Šutalo, župnik u Čeljevu.

 

RASPORED MISA

Nedjelja, 26. 2. 2023., I. korizmena

8:00 Jozo Obad za ††roditelje IVU i ANICU

9:30 Baldo Krešić za ††roditelje ILIJU i ANĐU – Sjekose

11:00 Misa za narod

 

 Ponedjeljak, 27. 2. 2023.

7:00 Stjepan Juras za ††roditelje ANĐU i PETRA

 

 Utorak, 28. 2. 2023.

7:00 Katica Bogdan za ††: sestru RADOJKU, zeta MARIJA i ostale †† iz obitelji

 

 Srijeda, 1. 3., sv. David

7:00 Za †† MANDU i MARU Matić te RUŽU i PAVU Šutalo

 

 Četvrtak, 2. 3., sv. Agneza Praška

7:00 Za †† ŽELJANU i NIKOLU Blaževića

17:30 Euharistijsko klanjanje za d. zvanja

18:00 Orijana Jurica za †muža MIRKA i ostale pokojne iz obitelji

18:30 Večer Božje Riječi (VBR)

 

 Petak, 17. 2., sv. Ticijan

17:30 Pobožnost Križnog puta

18:00 Za ††: MARTINA Krvavca (3. oblj.) te njegove roditelje NADU i MARKA

 

 Subota, 4. 3., sv. Kazimir

7:00 Za ††: MARKA, NIKU, STANU, ANICU i PAVICU Puljić te ostale †† iz obitelji

Nedjelja, 5. 3. 2023., II. korizmena

8:00 Za ††IVANA i CECILIJU Knežević te ostale †† iz obitelji Knežević i Lasta

11:00 Misa za obitelj – Obiteljska nedjelja

 

Ponedjeljak, 6. 3., sv. Viktor

7:00 Mladenka Raguž za ††BOŽU, NIKU i ANĐELKA Raguž te kći FILU Mesić

 

Utorak, 7. 3., sv. Perpetua i Felicita (spomendan u povlašteno vrijeme)

7:00 Tereza Ivanković za †muža NIKU

 

Srijeda, 8. 3., sv. Ivan od Boga (spomendana u povlašteno vrijeme)

7:00 Ivica Pavlović za ††roditelje ILIJU i ROSU te sestru VINKU i ostale †† iz obitelji

 

Četvrtak, 9. 3., sv. Francika Rimska (sp. u povlašteno vrijeme)

7:00 Za †RADU Buluma (1. oblj.)

17:30 Klanjanje za obitelj

18:00 Djeca za †majku RUŽU Rajič

18:30 Večer Božje Riječi (VBR)

 

Petak, 10. 3., sv. Makarije

17:30 Pobožnost Križnog puta

18:00 Za ††: ANTU i VINKA Obad te ostale †† iz obitelji

 

Subota, 11. 3., sv. Konstantin

7:00 Za ††: IVANA, LUCU i MARINKA     Juras

Nedjelja, 12. 3. 2023., III. korizmena

8:00 Za † VLADU Cvitanovića (1. oblj.)

9:30 Misa u Doljanima

11:00 Misa za narod