DOŠAŠĆE – POČETAK NOVE CRKVNE GODINE

Cijela liturgija došašća donosi ovu poruku: “Pripremite se! Gospodin je blizu!” Kršćani se okupljaju na Božić ne kako bi se prisjećali i slavili neki događaj iz prošlosti, nego kako bi slavili otajstvo utjelovljenja, u svjetlu Kristova uskrsnuća i obećanja njegova konačnog dolaska (usp. Otk 22).

            Četiri tjedna došašća sastoje se od pripreme za trostruki Kristov dolazak među nas ljude. Došao je kao utjelovljeni Bog u Betlehem; neprestano dolazi kao Uskrsli i očituje se ljudima svjedočanstvom Crkve u svijetu; vratit će se u posljednji dan, kojem se kršćani nadaju i za koji se pripremaju. Pogledajmo sada kako se sve to očituje u adventskim zbornim molitvama.

            Molitva Prve nedjelje došašća glasi ovako: “Svemogući Bože, mi s vjerom iščekujemo Kristov dolazak. Udijeli, molimo te, da mu idemo ususret pravednim životom te nas, kad dođe, postavi sebi s desne i uvede u kraljevstvo nebesko.” Prva nedjelja usredotočena je na Kristov eshatološki dolazak. Cijeli život Crkve orijentiran je i artikuliran prema tome iščekivanju – Njezin jedini cilj jest ići prema Bogu. Perspektiva njegova povratka danas i na kraju vremena poziva nas na budnost. U toj molitvi ponovno nalazimo stav mudrih djevica iz evanđeoske prispodobe, koje su znale na vrijeme pripremiti ulje za zaručnikovo vjenčanje (Mt 25) i pozivaju nas da bdijemo kako bismo primili Krista koji dolazi. To nas iščekivanje potiče na djelovanje. Zato molimo Boga za spremnost da idemo ususret Onomu koji nam dolazi.

            Zborna molitva druge nedjelje došašća: “Svemogući i milosrdni Bože, dok hitimo ususret tvome Sinu daj da nas zemaljske obveze i brige ne smetu; nebeska mudrost tvoje riječi neka nas uvede u zajedništvo njegove sudbine.” Ova molitva naglašava mudrost koja nas vodi do zajedništava s našim Spasiteljem. Ovdje odjekuje poziv Ivana Krstitelja da se pripremimo za Kristov dolazak. Ali čim očitujemo namjeru biti u zajedništvu s Kristom, pojavljuju se prepreke. U takvoj situaciji tražimo njegovu pomoć za ono čemu smo usmjereni: “zajedništvo s Kristom.” Zato se i obraćamo Ocu da nam pomogne mudrošću koju je on sam stavio u naša srca.

            Bliži se Božić i mijenja se duhovni ambijent prvih dviju nedjelja došašća, dopuštajući da radost, ushićenje, veselje i mir prožimaju cijelu liturgiju jer “Spasitelj je blizu”. Zato se treća nedjelja došašća zove “Gaudete” – radujte se. Zborna molitva ove nedjelje glasi: “Bože, ti vidiš: mi s vjerom iščekujemo blagdan rođenja Gospodnjega. Molimo te da nam bude događaj spasenja te ga radosno proslavimo svečanom službom hvale.” Vedrina i ushićenje dominiraju cijelom liturgijom. Jer Gospodinov dolazak u naše živote donosi “ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrotu, vjernost, blagost, suzdržljivost” (Gal 5,22).

                Molitva Četvrte nedjelje došašća je sinteza otajstva spasenja: “Gospodine, po anđelovu smo naviještenju upoznali utjelovljenje Krista, tvoga Sina. Molimo te: ispuni nas svojom milošću i mukom i križem njegovim privedi nas k slavi uskrsnuća.” njegovo utjelovljenje, naime, otvara put koji nas s njime vodi do slave uskrsnuća. Zato u danima koji neposredno prethode Božiću  zazivamo proslavljenog Gospodina: “Maranatha” – Dođi, Gospodine Isuse!