KRŠĆANSKI ODNOS PREMA BOGU ZA PRVOPRIČESNIKE

I. KATEHEZA ZA PRVOPRIČESNIKE

Kršćanski odnos prema Bogu

Pjesma na početku: On je ljubav koja ljubi           

 1. 1. Bog je moj Stvoritelj koji me stvorio na svoju sliku. Svaki je čovjek posebno i izvrsno Božje djelo. Nijedan čovjek na svijetu nije isti. Čovjek nije plod nekakve serijske proizvodnje. Svakome Bog udahne u dušu svoga Duha i svakoga posebno stvora na svoju sliku i priliku. Čovjek je Božji „ručni rad”.
 2. 2. Isus Krist, Sin Božji je najsavršenija Božja slika. Bog nas je sve stvorio po slici svoga Sina Isusa Krista. On je u nama obnovio dostojanstvo djece Božje i objavio nam da nam je Bog Otac. Djeca Božja postajemo krštenjem. Po krštenju stvaramo svoj savez s Bogom: da ćemo ga ljubiti i poštovati, da ćemo mu biti vjerna i dobra djeca. Bog je nama uvijek vjeran, uvijek nas ljubi. Rastući u vjeri postajemo  sve više svjesniji sebe i svoga dostojanstva djece Božje.
 3. 3. Moj odnos prema Bogu treba biti sinovski, ponizan i poslušan, pun poštovanja i ljubavi, jer Bog nije šef, policajac ili vladar, nego Otac. Bog je ljubav (1 Iv 4,16). Trebamo Bogu uzvratiti ljubav za Ljubav. Gajiti prema Bogu iskreni osobni odnos i odnos kao Crkva, kao Narod Božji.
 4. 4. Bog nam treba biti uvijek na prvom mjestu, ništa nam ne smije biti važnije od njega. Ne smijemo ga nikada zatajiti (da ga se postidimo kao Petar), ni izdati (kao Juda, tj. da su nam od njega važniji naši planovi, idoli, hobiji, želje i prohtjevi). Ne možemo Bogu reći da nismo imali vremena za nedjeljnu misu i za dnevnu molitvu.
 5. 5. Čuvati i braniti dostojanstvo Božje i davati zadovoljštinu Bogu za teške psovke i prostakluke: kad se čuje teška bogopsovka treba u sebi reći Blagoslovljen budi Bog! Bog se brani ljubavlju, a ne napadanjem i proklinjanjem psovača. Psovača treba nasavjetovati, blago opomenuti. Mi kao pravi vjernici-kršćani jesmo i trebamo biti branitelji Božji.

Naš odnos prema Bogu definiran je u Dvije zapovijedi ljubavi (u prvoj) i u Deset Božjih zapovijedi (od 1. do 3. zapovijedi).

Dvije zapovijedi ljubavi – prva zapovijed:

 1. Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom i svim umom svojim.

Deset Božjih zapovijedi – prve tri zapovijedi:

 1. Ja sam Gospodin Bog tvoj; nemoj imati drugih bogova uz mene.
 2. Ne izusti imena Gospodina Boga svoga uzalud.
 3. Spomeni se da svetkuješ Dan Gospodnji.

Naše odluke za život:

 1. Redovito slaviti nedjeljnu Misu te redovito ići na župni vjeronauk
 2. Svaki se dan ujutro i navečer moliti Bogu (razgovarati s Bogom)
 3. Bog će nam biti uvijek na prvom mjestu
 4. Nikada Boga psovati ili ga isprazno uzimati u usta

5. Davati zadovoljštinu Bogu za tuđe teške psovke, govoreći u sebi: Blagoslovljen budi Bog.

POWERPOINT PREZENTACIJA NA LINKU ISPOD:
1. KRŠĆANSKI ODNOS PREMA BOGU