KRŠĆANSKI ODNOS PREMA BLIŽNJIMA ZA PRVOPRIČESNIKE

II. KATEHEZA ZA PRVOPRIČESNIKE

Kršćanski odnos prema bližnjima

Pjesma na početku: Gospodine, pomozi nam da te više ljubimo,

                                 Gospodine, pomozi nam da se više ljubimo!

 1. Svaki čovjek je moj bližnji, moj brat, zato što je sve ljude stvorio Bog, na sliku svoga sina Isusa Krista. Na kršćane Isus obvezuje da ljubimo jedni druge i da ljubim sve ljude, čak i svoje neprijatelje.
 2. Isus se izjednačava sa siromasima i potrebnicima. Zato od nas traži da ih ljubimo kao njega i da ga prepoznajemo u siromasima, potrebnicima, bolesnicima… Ljubav prema bližnjima uvelike pomaže i odlučuje o našem vječnom spasenju potrebi: „”Dođite blagoslovljeni Oca mojega, i primite u posjed kraljevstvo koje vam je pripravljeno od postanka svijeta! Jer bijah gladan i dadoste mi jesti; bijah žedan, i napojiste me; bijah putnik i primiste me; bijah gol i obukoste me;  bijah bolestan i pohodiste me; bijah u tamnici i pohodiste me… Zaista , kažem vam, meni ste učinili koliko ste učinili jednomu od ove moje najmanje braće (Mt 25, 34-40).
 • – „Vjera bez djela je mrtva” (Jak 2, 26).
 • – „Vjera ljubavlju djelotvorna” (Gal 5,6).
 1. Biti prema svima dobar i susretljiv; pomagati rado i s drugima dijeliti ono što im je potrebno: „Neka svatko dadne kako je srcem odlučio, a ne sa žalošću i na silu, jer Bog voli vesela darivatelja” (2 Kor 9,7).
 2. Naš odnos prema bližnjima definiran je u Drugoj zapovijedi ljubavi i u Isusovoj Novoj zapovijedi.

Druga zapovijed ljubavi

Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga.

 

Isusova Nova zapovijed

Ljubite jedan drugoga; kao što sam ja ljubio vas, ljubite i vi jedan drugoga (Iv 13, 34).

 1. Naš cjelokupni odnos prema bližnjima definiran je u 10 Božjih zapovijedi (od 4. do 10 zapovijedi).
 2. Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji.
  5. Ne ubij.
  6. Ne sagriješi bludno.
  7. Ne ukradi.
  8. Ne reci lažna svjedočanstva.
  9. Ne poželi tuđeg ženidbenog druga.
  10. Ne poželi nikakve tuđe stvari.
 3. Trebamo u svom okruženju širiti civilizaciju ljubavi: paziti na kršćansku kulturu govora i ponašanja da našim bližnjima s nama bude lijepo.
 4. Moliti za svoje bližnje te gajiti osjećaj zahvalnosti prema onima koji te vole i koji ti dobro čine.

POWERPOINT PREZENTACIJA NA LINKU ISPOD:
2. KRŠĆANSKI ODNOS PREMA BLIŽNJIMA