KRŠĆANSKI ODNOS PREMA SAMOME SEBI ZA PRVOPRIČESNIKE

III. KATEHEZA ZA PRVOPRIČESNIKE

Kršćanski odnos prema samome sebi

 Pjesma na početku: Daruj nam mir

  1. Čovjek se razlikuje od drugih stvorenja zato što je stvoren na sliku Božju (Post 1,27). Istočnim grijehom Adama i Eve ta je slika Božja u čovjeku oštećena. Bog nas je, po slici svoga Sina Isusa Krista na čudesan način stvorio, a po rođenju, smrti i uskrsnuću istoga svoga Sina još čudesnije obnovio (otkupio)
  2. Ta čudesna obnova slike Božje u nama (otkupljenje) događa se po sakramentu krštenja. Po krštenju nas Isus pritjelovljuje sebi, postajemo dionici njegove božanske i ljudske naravi. Po krštenju mi postajemo prava djeca Božja. Po krštenju mi sklapamo savez ljubavi i prijateljstva s Bogom. Svi drugi sakramentu uvećavaju u našoj duši milost i ljubav Božju.
  3. Jedan kršćanin može imati ispravan odnos prema samome sebi samo ako ima ispravan odnos prema Bogu i prema bližnjima. To znači da živi i u djelo provodi Deset zapovijedi Božjih, Dvije zapovijedi ljubavi i Novu zapovijed ljubavi. Ako iskreno ljubimo Boga i svoje bližnje, onda možemo ispravno i sebe ljubiti.
  4. Da bi sebe mogli ljubiti i imati ispravan odnos prema sebi potrebno je:
  5. a) Biti svjestan sebe – da sam dijete Božje, da su mi svi ljudi braća, da sam u Božjim očima netko i nešto, da sam član Crkve…
  6. b) Vladati sobom – znači da trebam redovito moliti i primati sakramente da se mogu oduprijeti grijehu i zlu. Tako se najbolje ovladava sobom. Kršćanin ne smije dozvoliti da ga prevari Sotona, kao što je prevarila Adama i Evu, da živi po svojim nagonima kao životinja, tj. da živi po zapovijedima Sotone: po 7 glavnih grijeha.

  7. Moramo se u sebi boriti protiv 7 glavnih grijeha:

Oholost je kad smo sebi važniji od Boga i od bližnjih;

Škrtost je kad teško s drugima išta dijelimo;

Bludnost je kad mislimo, čitamo, gledamo i radimo proste stvari;

Zavist je kad nam je krivo zbog uspjeha drugih ljudi;

Neumjerenost u jelu i piću je kad žderemo umjesto da blagujemo;

Srditost je kad bijes u meni pobijedi ljubav;

Lijenost je kad umjesto radina čovjeka postajem dan-guba.

  1. Bog nam je dao život kao dar. Rad na sebi omogućuje nam da možemo razvijati svoje darove i postati dar za druge, te da možemo biti radosni. Nerad rađa dosadu, a dosada ubija svaku radost.