VAŽNE OBAVIJESTI ZA KRIZMANIKE

U nedjelu Dobroga Pastira, 21. 4. 2024. u 11:00 h bit će podjela sakramenta sv. potvrde za 25 naših kandidata. Prije ovog događaja dekan će u ime biskupa Petra provjeriti podobnost i sposobnost naših krizmanika. To će biti u subotu, 13. 4. 2024. u 11:00 h. Također, od četvrtka 18. 4. do subote 20. 4. imati ćemo trodnevnicu priprave.

U četvrtak će biti klanjanje od 17:30, petak ćemo moliti zajedničku krunicu od 17:30, a u subotu će biti organizirana ispovijed za krizmanike, njihove roditelje i kumove od 17:00. Tih dana podijeliti ćemo i krizmaničke haljine, te reći ostale upute.