Župni oglasi (18. prosinca 2022.)

ŽUPNI OGLASI

 

RASPORED BOŽIĆNIH ISPOVIJEDI PO ŽUPAMA

Nedjelja (18/12/2022) – Gabela: u 14.00 sati

Ponedjeljak (19/12/2022) – Gorica Struge: u 08.30 i 16.00 sati

Utorak (20/12/2022) – Gabela Polje: u 08.30 i 16.00 sati

Srijeda (21/12/2022) – Dračevo: u 08.30 i 16.00 sati

Četvrtak (22/12/2022) – Čeljevo: u 08.30 i 16.00 sati

Petak (23/12/2022) – Čapljina: u 08.30 i 16.00 sati

 

ZAVRŠETAK ŽUPNOG VJERONAUKA ZA OVU GODINU

U subotu, 17. 12. 2022. završili smo sa župnim vjeronaukom za ovu 2022. godinu. U Novoj godini župni vjeronauk počet će u subotu, 14. 1. 2023. po dosadašnjem rasporedu.

 

MISE KROZ TJEDAN U BOŽIĆNOJ OSMNINI

Ponedjeljak, 26. 12. 2022. (Stjepandan):

– 7:00 Župna crkva

– 9:30 Doljani

Utorak, 27. 12. 2022. (Ivandan):

– 7:00 Župna crkva

– 18:00 Župna crkva

Petak, 30. 12. 2022. – SVETA OBITELJ

– 8:00 Župna crkva

– 9:30 Sjekose

11:00 Župna crkva

Nedjelja, 1. 1. 2023. – MARIJA BOGORODICA – Nova godina

OBITESLJSKA NEDJELJA

– 8:00 Župna crkva

– 11:00 Župna crkva – MISA ZA OBITELJ

 

EKONOMSKO VIJEĆE

Biskup je službenim dopisom br. 1794/2022. potvrdio tri člana našeg Ekonomskog vijeća: Bariša Doko, Marin Menalo i Anica Kolovrat. Mandat Ekonomskog vijeća traje tri godine. Vijećnici su se prošle nedjelje zakleli nad Biblijom da će vjerno i vrijedno pomagati župniku u transparentnom vođenju financija i u upravljanju crkv. dobrima.

Kao župnik ove župe iskreno zahvaljujem našim vijećnicima na dobroj volji da  sebe korisno ugrade u život ove župe.

 

ČIŠĆENJE CRKVE

U subotu, 24. 12. 2022., crkvu bi trebale urediti sljedeće obitelji (SKOČIM):

Milenko (Matin) Menalo, Slavka (Šimunova) Menalo, Anđelko (Markov) Menalo, Ruža (Andrina) Menalo.

U subotu, 31. 12. 2022.: Petar (Šćepin) Menalo, Luka (Ilijin) Menalo, Jure (Petrov) Matuško i Paško (Berislavov) Đugum. Zahvaljujem onima koji su uredili crkvu u proteklom tjednu. 

 

PRIMANJE MISA

Ponovno dajem na znanje da se Mise za pokojne primaju mjesec dana unaprijed. Primjerice: početkom siječnja primamo mise za veljaču sve dok bude termina. Mise za ožujak primamo početkom veljače. Nema određenog dana kada se primaju Mise. Primaju se svaki dan dok ima termina za taj dotični mjesec. Za prve godišnjice pokojnika brine se župnik.

 

NAŠI POKOJNICI

– U utorak, 13. 12. 2022. preminula je Mara Mrvalj r. Putica. Rođena je u Prapratnici, 19. 8. 1945. Pokopana je u srijedu, 14. 12. 2022. u groblju Dračevo. Sprovodne obrede i Misu zadušnicu predvodio je don Krešo Puljić, župnik.

– U ponedjeljak, 16. 12. 2022. preminuo je Ljubomir Raič. Rodio se u Mostaru, 19. 1. 1955. Pokopan je u groblju Dračevo, 17. 12. 2022. Sprovodne obrede i Misu zadušnicu predvodio je don Krešo.

 

RASPORED SVETIH MISA

 

Nedjelja,  18. 12., 4. N. DOŠAŠŠĆA 

8:00 Za †† VINKU i ANĐU Cvitanović

9:30 Za †† ĐURU i MARU Marić – Doljani

11:00 Misa za narod

 

 Ponedjeljak, 19. 12. 2022., Zornica

6:00 Za †† BERISLAVA, FILIPA i MARU Krvavac

 

 Utorak, 20. 12. 2022., Zornica

6:00 Za †† MATU Jurica (1. obljetnica)

 

Srijeda, 21 . 12. 2022., Zornica

6:00 Za † BOŽICU Martić (1. obljetnica)

 

Četvrtak, 22. 12. 2022., Zornica

6:00 Za †† BOŽU (ž) i JOZU Rajič

 

 Petak, 23. 12. 2022., Zornica

6:00 Za † LENKU Oršulić

 

Subota, 24. 12. 2022., BADNJI DAN

6:00 Za † ZDRAVKA Falaka

23:00 POLNOĆKA

 

Nedjelja, 25. 12., BOŽIĆ 

 Svete Mise su:

 – U župnoj crkvi: 8:00  11:00 h

8:00 Za †† ANU i MARIJANA Šipić, MARKA i EVU Filipović, SLAVKA Crepulju te ostale ††

 

 Ponedjeljak, 26. 12., sv. Stjepan,           prvomučenik,đakon

7:00 Za † ŠIMU Ivanković i ostAle †† iz obitelji

9:30 Za ††LUKU, MARU, MARTINA i MARICU  Oršulić – Doljani

 

 Utorak, 27. 12., sv. Ivan apostol i ev.   7:00 Za †† MIRKA, IVU-MANDU Malić te ostale ††

18:00 Za †† JOZU i TONKU Maslać

 

Srijeda, 28. 12., Nevina dječica, mučenici

7:00 Za † MATU Ivankovića

11:00 Krštenje Mateja Kneževića

 

Četvrtak, 29. 12. 2022.

 7:00 Za †† MIŠKA, MATIJU i SANJU Malić te ostale †† iz obitelji

 

Petak, 30. 12. 2022. – SVETA OBITELJ

8:00 Za †MARTINA Šutala i ostale †† iz obitelji Šutalo

9:30 Jozo Žilić za svoje †† – Sjekose

11:00 Župna crkva

 

Subota, 31. 12. 2022.

18:00 Misa zahvalnica