ŽUPNI OGLASI 4. I 5. NEDJELJE KROZ GODINU

ŽUPNI VJERONAUK

Župni vjeronauk nastavljamo prema ustaljenom rasporedu:

– 9:00 h – 1., 2., 3. i 4. razred (Prvopričesnici)

– 9:45 h – Ministranti i Zbor

– 10:30 h – 5., 6,. 7. i 8. razred

– 11:15 h – 9. razred (Krizmanici).

 

GRAĐEVINSKI I MATERIJALNI RADOVI U ŽUPI

Budući da nema prostora u ovom broju Glasnika, građevinske planove objavit ćemo u sljedećem broju Glasnika.

 

STATISTIKA ŽUPE

Već napisah da nema više mjesta u ovom Glasniku pa ćemo i statistiku župe objaviti u sljedećem broju.

 

MISA I SUSRET ZA MLADE

U subotu, 3. 2. 2024. u 17:30 h molimo Jubilejsku župnu krunicu, a poslije toga u 18:00 h slavimo svetu Misu za mlade i kršćansku obitelj koju svaka župa slavi jednom godišnje. Poslije Mise bit će susret za mlade i formiranje pokreta Hrvatske katoličke mladeži (HKM) u našoj župnoj dvorani. Mladima će se ukratko izložiti program, ispunit će Pristupnice, dati obećanja te izabrati vodstvo Pokreta. Poslije ovoga susreta, sljedeći tjedan, bit će sastanak predstavnika HKM iz deset župa u našoj dvorani pod vodstvom glavnom međužupnog koordinatora don Kreše Puljića.

 

MISA ZA OBITELJ TE OSNIVANJE OBITELJSKOG POKRETA – HKO

U subotu, 3. 2. imamo Jubilejsku župnu krunicu u 17:30 h i Misu u 18:00 h za mladež i kršćanske obitelji koju svake godine određuje papa i naređuje biskup. A sutradan, u nedjelju, 4. 2. 2024. obilježavamo Obiteljsku nedjelju i slavimo Misu za Obitelj u 11:00 h. Poslije Mise u župnoj dvorani bit će osnivanje pokreta Hrvatske katoličke obitelji – HKO. Bračni parovi će ispuniti godišnju Pristupnicu i dati obećanja da će aktivno pastoralno sudjelovati u župi kroz ovaj obiteljski pokret. Neće nikomu biti nesnošljiva obveza. Ovo je prilika da se raste i u duhovnosti, znanju i obiteljskom poslanju.

 UREĐIVANJE CRKVE

Petak, 3. 2. 2024. (Dračevo): Danica Bulum, Cvitan (Ilija) Njavro, Mladenko (Martin) Marković, Mario (Martin) Jurica.

Subota, 10. 2. 2024. (Dračevo): Franjo (Dragan) Sušić, Mira (Vide) Kovačević, Ruža (Mato) Rajič, Ivan (Boško) Raič.

 

NAŠI POKOJNI

– U utorak, 16. 1. 2024. preminula je Pavica Buljubašić (žena Vilimova). Rodila se u Čapljini, 3. 10. 1955. Pokopana je u groblju Višići, 18. 1. 2024. Misu zadušnicu i sprovodne obrede imao je don Krešo Puljić, župnik.

– U srijedu, 17. 1. 2024. preminuo je Mato Dalmatin. Rodio se u Dračevu, 26. 1. 1947. Pokopan je u groblju Dračevo, 19. 1. 2024. Misu zadušnicu i sprovodne obrede predvodio je don Ivan Aničić, ž. vikar.

– Preminula je Dominika Rajič (supruga Liberana) u gradu Mississaugi (Kanada) u 90. godini života, majka našega mons. Pere Rajiča, nadbiskupa i papina nuncija. Misa zadušnica i posljednji ispraćaj bit će u Crkvi hrvatskih mučenika u Mississaugi, 29. 1. 2024., a ukop u groblju “Uznesenja Marijina” u Mississaugi.

 

NAŠI DAROVATELJI

Budući da nema mjesta u ovom Glasniku, darovatelje ćemo nastojati objaviti u sljedećem broju. Do tada svima velika zahvala na svemu, posebno na darovima za izobrazbu i odgoj djece u Tanzaniji.

RASPORED SVETIH MISA

Nedjelja, 28. 1. 2024., 4. N/G

8:00 Za ††MARIJU, VIDU (ž) i IVANA Karamatić

9:30 Za †NIKOLU Palametu – Doljani

11:00 Misa za narod

 

Ponedjeljak, 29. 1. 2024.

7:00 Za †MATU Gustina

 

Utorak, 30. 1. 2024

7:00 Za †MARTINA Karamatića

 

Srijeda, 31. 1., sv. Ivan Bosco

7:00  Za ††MILU Dalmatina i STIPU Bebića

 

Četvrtak, 1. 2. 2024. 

17:30 Euharistijsko klanjanje za svećenička zvanja

18:00 Za †JURU Matuška

18:30 Večer Božje Riječi – VBR

 

Petak, 2. 2. 2024., Prvi petak

Prikazanje Gospodinovo – Svijećnica

7:00 Misa na župnu nakanu – Blagoslov svijeća

18:00 Za †RUŽU Rajič (1. oblj.) – Blagoslov svijeća

18:00 Za + DOMINKU Rajič 

 

Subota, 3. 2., sv. Vlaho, biskup i mučenik

7:00 Za ††NIKOLU i CECILIJU Ćorić

17:30 Jubilejska župna krunica

18:00 Misa: Pro iuventute et familia christianaMisa za mladež ikršćansku obitelj

18:30 Osnivanje župnog pokreta za mlade:   Hrvatska katolička mladež (HKM- Bios).

Nedjelja, 4. 2. 2024., 5. N/G.

Obiteljska nedjelja Misa za obitelj

8:00 Za ††BORU, DAMJANA i JANJU Limov

8:00 Za ††IVU (ž), ANTU i VERU Doko te ostale †† iz obitelji

11:00 Za ††VINKA i ANTU Obad

11:00 Misa za obitelj

Poslije Mise: osnivanje pokreta  Hrvatska katolička obitelj (HKO).

 

Ponedjeljak, 5. 2., sv. Agata, mučenica

7:00 Za †NIKOLU Rajiča

 

Utorak, 6. 2., sv. Pavao Miki i drugovi

7:00 Za ††JAKU i VLAHU Ivanković te ostale †† iz obitelji

 

Srijeda, 7. 2. 2024.

7:00 Za †TVRTKA Rajiča (2. oblj.)

 

Četvrtak, 8. 2. 2024.

7:00 Za ††DRAGICU Pervan i JADRANKA Džonu

17:30 Klanjanje za obitelj

18:00 Za †DAMJENA Blaževića i ostale †† iz obitelji – Duhovna obnova

 

Petak, 9. 2. 2024.

7:00 Za ††don SLAVKA i MIJU Maslaća

 

Subota, 10. 2., bl. Alojzije Stepinac

17:30 h Jubilejska župna krunica

18:00 Za ††BOŽU (ž), NIKOLU i ANĐELKA Raguž te FILU Mesić

 

Nedjelja, 11. 2. 2024., 6. N/G

8:00 Za ††IVANA  i ANKICU Buljubašić

9:30 Za †NIKOLU Leku – Sjekose

9:30 Za ††NIKU i CVIJETU Jurković – Sjekose

11:00 Misa za narod