ŽUPNI OGLASI ZA NOVU GODINU 2023.

ŽUPNI OGLASI ZA NOVU GODINU 2023.

DOPRINOSI ZA CRKVENE POTREBE

Braćo i sestre, kako sam vam i najavio u župnim oglasima s oltara, ne kanim vam prigodom blagoslova obitelji (kuća) davati nikakve koverte kako bi vi izvršili svoje župne obveze prema župi: sam ne davati vam nikakve koverte prilikom blagoslova kuća kako bi vi kao vjernici izvršili svoje crkvene obveze: za crkvu, redovinu, caritas i misije. Darovi koje dadete za crkvu idu za potrebe naše crkve; redovina ide za uzdržavanje svećenika; darovi za caritas idu za naše domaće potrebnike; a novac za misije šaljemo u Afriku misionarima.

Vjernicima zapovijeda peta crkvena zapovijed da doprinose za crkvene potrebe. Dakle, tko želi, kada želi i koliko može, tijekom godine može osobno, bez koverte, dati svoj prinos za naznačene župe potrebe.

Napominjem i to da nema određena iznosa koji bi se morao dati. Neka svatko daje kako sam odredi, prema svojim mogućnostima i po mjeri svoje ljubavi. S obzirom na naše obveze i darove prema Crkvi sv. Pavao apostol ovako kaže: „Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja. A Bog vas može obilato obdariti svakovrsnim darom da u svemu svagda imate svega dovoljno za se i izobilno za svako dobro djelo“ (2 Kor 9, 7-8).

Dakle, duga je  godina pa se kroz cijelu godinu može naći vremena i načina da se svrati u župni ured i dade svoj dar. Jednako tako vrijedi pravilo i za pretplatu našeg biskupijskog lista Crkva na kamenu.

 

PROŠLOGODIŠNJA STATISTIKA NAŠE ŽUPE

U našoj dračevskoj župi u protekloj 2022. godini imali smo: krštenih 21,  prvopričesnika 18,  krizmanika 19,  vjenčanih parova 9 i preminulih 32. U ovu statistiku trebalo bi, nažalost,  nadodati, i one odseljene. Ovakvo masovno odseljavanje mladih ljudi i obitelji (trbuhom za kruhom) iz našeg kraja imat će tragične posljedice za budućnost.

 

MARIJA BOGORODICA

Na Novu godinu, 1. 1. 2023. slavimo svetkovinu Marije Bogorodice. Svete Mise su u župnoj crkvi u 8:00 i 11:00 h. Budući je to prva nedjelja u mjesecu, u 11:00 slavimo sv. Misu za sve obitelji u našoj župnoj zajednici.

 

BOGOJAVLJENJE

U petak, 6. 1. 2023. slavimo svetkovinu Bogojavljenja. Svete Mise u župnoj crkvi su u 8:00 i 11:00 h. Na obje Mise bit će blagoslov soli i vode i svečani liturgijski blagoslov obitelji.

 

MISE U FILIJALNIM CRKVAMA

U nedjelju, 8. 1. 2023. u 9:30 bit će sv. Misa u Sjekosama, a u nedjelju, 15. 1. 2023.  u 9:30 bit će sv. Misa u Doljanima.

 

ČIŠĆENJE CRKVE

U subotu, 7. 1. 2023., crkvu bi trebale urediti sljedeće obitelji (SKOČIM):

Ilija (Ivanov) Mrvalj, Veselko (Jurin) Bule, Željko (Perin) Stojić, Pero (Marijanov) Stojić

U subotu, 14. 1. 2023.: Danijel (Perin) Stojić, Željka (Mijina) Falak, Drago (Nikoloin) Udženija, Blaženko (Pavin) Matić.

Zahvaljujem onima koji su uredili crkvu u protekla dva tjedna.

 

ŽUPNI VJERONAUK

Župni vjeronauk počinje u subotu, 14. 1. 2023., po sljedećem rasporedu:

– 9:00 h : 4. razred (Prvopričesnici),

  1. razred,, 6. razred, 7. razred i
  2. razred.

– 9:45 h – Ministranti i Zbor

– 10:30 h – 9. razred (Krizmanici)

Molimo roditelje da svoju djecu šalju redovito na župnu vjeronauk. Hvala lijepa.

NAŠI NOVOKRŠTENICI

Na blagdan Nevine dječice, 28. 12. 2022. kršten je Matej Knežević. Roditelji su mu Ivan Knežević i Ivana r. Blažević. Rodio se u Zagrebu, 5. 8. 2022. i prvo je dijete u obitelji. Kumovi su mu: Bojan Raguž i Kristina r. Falak, a krstitelj don Krešo Puljić, župnik.

 

RASPORED SVETIH MISA KROZ TJEDAN

Nedjelja,  1. 1. 2023. MARIJA BOGORODICA – NOVA GODINA

8:00 Misa na župnu nakanu

11:00 Misa za obitelj

 

Ponedjeljak, 2. 1. 2023.

7:00 Za †† MIJU, JANJU i MARTINA Raič te CVIJU, NIKOLU i ANĐU Leko

 

Utorak, 3. 1., Presveto ime Isusovo

7:00 Za †† FRANU, DANICU i JOZU Mustapić te ostale †† iz obitelji

 

Srijeda, 4 . 1. 2023.

7:00 Za †† JOZU i MARU Raič te BLAGU (m), ANICU i TOMISLAVA Ivičević

18:00 Za † RADU Maslaća

 

Četvrtak, 5. 1. 2023.

7:00 Za †† PERU i MARU  Kosjerina

18:00 Za †† NIKOLU, CVIJU i KUZMANA Bulum

 

Petak, 6. 1. 2023, BOGOJAVLJENJE

8:00 Za †† RUŽU, NIKU (m), ANDRIJU i MARU te ostale ††iz obitelji Menalo i Kalauz

11:00 Za †† SLAVU (m), OLGU, KATARINU i IVU (ž) Buljubašić

 

Subota, 7. 1. 2023.

7:00 Za †† iz obitelji Cvjetka i Ivane Udženija

 

Nedjelja, 8. 1., KRŠTENJE GOSPODINOVO

8:00 Za †† MILKU i JURU Matuško te ostale †† iz obitelji – ž. crkva

9:30 Za ††SPASOJA i MARU Krešić – Sjekose

11:00 Misa za narod – ž. crkva

 

Ponedjeljak, 9. 1. 2023., započinje vrijeme kroz godinu

7:00 Za †† MARU i FRANU Raič

 

Utorak, 10. 1., sv. Grgur iz Nise

7:00 Za †† ŽARKA i MARU Raič

18:00 Za †† IVANA i ZORU te ostale †† iz obitelji Raguž

 

Srijeda, 11. 1. 2023.

7:00 Za †† JANJU, MARKA i NEĐU (m) Krešić

 

Četvrtak, 12. 1. 2023.

7:00 Za † ANICU Đugum (1. oblj.)

 

Petak, 13. 1. 2023.

7:00 Za † NIKOLU Martinovića (1. oblj.)

18:00 Za †† EVU i MARKA Filipović,  ANU i MARIJANA Šipića te SLAVKA Crepulju

 

Subota, 14. 1. 2023.

7:00 Za † BARIŠU Doko

18:00 Za †† MILANA i VERU Bulum

 

Nedjelja, 15. 1. 2023. 2. N/G.

8:00 Za †MIJU Falaka (1. oblj.)

9:30 Za ††LJUBU (m) i ŠIMU Tomić te ostale †† iz obitelji – Doljani

11:00 Misa za narod