Raspored blagoslova obitelji 2022/23.

Utorak,  27. 12. Doljani sa Dubine staro selo do Oršulića.

Srijeda,  28. 12. Krupa / Maslać, Gadžići….

Četvrtak,  29. 12. Doljani od Šimića do kraja.

Petak,     30. 12.   Dračevo od mosta  do mosta.

Subota,  31. 12. Dračevo od mosta do kraja.

Nedjelja,  1. 1. Sjekose i Blato

Ponedjeljak , 2. 1. Uz cestu od mosta do skretanja za groblje.

Utorak,  3. 1. Uz cestu – put prema groblju do Zdravke Juras.

Srijeda, 4. 1. Uz cestu/ Od Zdravke Juras do Čeljeva.

Četvrtak,  5. 1.  Skočim od Zvona do Staze Ivanković.

Petak,  6. 1. Skočim od Tonće Menala do Majde Falak.

Subota, 7. 1. Skočim od Majde Falak do kraja.

Nedjelja, 8. 1. Misir od ceste do Drage Raguža (Vidojevog).

Ponedjeljak, 9. 1. Misir od Mladenke Raguž (Anđelkove) do kraja