Prvopričesnici

KRŠĆANSKI ODNOS PREMA BLIŽNJIMA ZA PRVOPRIČESNIKE

KRŠĆANSKI ODNOS PREMA BLIŽNJIMA ZA PRVOPRIČESNIKE

II. KATEHEZA ZA PRVOPRIČESNIKE Kršćanski odnos prema bližnjima Pjesma na početku: Gospodine, pomozi nam da te više ljubimo,                                  Gospodine, pomozi nam da se više ljubimo! Svaki čovjek je moj bližnji, moj brat, zato što je sve ljude stvorio...

read more
KRŠĆANSKI ODNOS PREMA BOGU ZA PRVOPRIČESNIKE

KRŠĆANSKI ODNOS PREMA BOGU ZA PRVOPRIČESNIKE

I. KATEHEZA ZA PRVOPRIČESNIKE Kršćanski odnos prema Bogu Pjesma na početku: On je ljubav koja ljubi            1. Bog je moj Stvoritelj koji me stvorio na svoju sliku. Svaki je čovjek posebno i izvrsno Božje djelo. Nijedan čovjek na svijetu nije isti. Čovjek nije plod...

read more